Uzmanı uyardı: Israrla bahşiş istenmesi ‘nitelikli yağma’ suçunu oluşturabilir

Avukat Emir Akpınar, yağma suçunun tanımını yaparak, suçu işleyenlerin 6 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırıldığını söyledi.

Akpınar, “Yağma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde düzenlenmiştir. Bir başkasına kendisinin veya yakınlarının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak bir malı teslime veya malına alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ileride böyle bir senet haline bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir. Mağdurun herhangi bir vasıtayla kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale gelmesi de yağma suçunda cebir sayılır. Nitelikli yağma suçunda; yağma suçunun silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koymak suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte yol kesmek suretiyle veya konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı var olan varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vaktinde işlenmesi halinde fail hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun işlenmesi sebebiyle ağırlaşmış hallerin gerçekleşmesi durumunda ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır” dedi.

Trafikte sıkça görülen düğün konvoyunun önünün kesilerek bahşiş istenmesinin örf adet hukukunda yeri olduğunu ancak talebin kabul etmemesiyle birlikte eylemde ısrar edilmesinin nitelikli yağma suçunu oluşturabileceğini aktaran Avukat Emir Akpınar, ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x